>स्वराज्य तोरण चढे

Posted: May 15, 2011 in OLD SONG

>

खरा स्वधर्म हा आपुला

जरी का कठीणु जाहला

तरी हाची अनुष्ठीला, भला देखे

स्वये शस्त्र देशार्थ हाती धरावे

पिटावे रिपूला रणी वा मरावे

तुझ्या रक्षणा तूच रे सिद्ध होई

तदा संकटी देव धावून येई !

जय जय रघुवीर समर्थ

स्वराज्य तोरण चढे

गर्जती तोफांचे चौघडे

मराठी पाउल पडते पुढे !

मऊ मेणाहूनि आम्ही विष्णुदास ।

कठीण वज्रास भेदू ऐसे।।

कोट छातीचा अभंग त्याला कधी न जातील तडे

माय भवानी प्रसन्न झाली

सोनपाउली घरास आली

आजच दसरा, आज दिवाळी

चला, सयांनो, अंगणि घालू

कुंकुमकेशर सडे

मराठी पाउल पडते पुढे !

बच्चे आम्ही वीर उद्याचे

बाळमुठीला बळ वज्राचे

वारस होऊ अभिमन्यूचे

दूध आईचे तेज प्रवाही

नसांतुनी सळसळे

मराठी पाउल पडते पुढे !

शुभघडीला शुभमुहूर्ती

सनई सांगे शकुनवंती

जय भवानी, जय भवानी

दशदिशांना घुमत वाणी

जयजयकारे दुमदुमवू हे

सह्याद्रीचे कडे

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s