>Eka Peksha Ek Apsara Aali Dec. 30 ’10 – Group Performance

Posted: May 15, 2011 in TV SHOW

>

कोमल काया कि मोहमाया पुनवचांदनं न्हाली

सोन्यात सजली रुप्यात भिजली रत्नप्रभा तनू ल्याली

ही नटली थटली जशी ऊमटली चांदणी रंगमहाली

मी यौवन बीजली पाहुन थीजली ईंद्रसभा भवताली

अप्सरा आली ईंद्रपुरीतुन खाली

पसरली लाली रत्नप्रभा तनु ल्याली

ती हसली गाली चांदनी रंगमहाली

अप्सरा आली पुनवचांदनं न्हाली

छ्बीदार सुरत देखणी जणू हिरकणी नार गुलजार

सांगते उमर कंचुकी बापुडी मुकी सोसते भार

शेलटी खुणावे कटी तशी हनुवटी, नयन तलवार

ही रती मदभरली दाजी ठिनगी शिनगाराची

कस्तुरी दरवळली दाजी झुळुक ही वाऱ्याची

ही नटली थटली जशी ऊमटली चांदणी रंगमहाली

मी यौवन बीजली पाहुन थिजली ईंद्रसभा भवताली

अप्सरा आली ईंद्रपुरीतुन खाली

पसरली लाली रत्नप्रभा तनु ल्याली

ती हसली गाली चांदनी रंगमहाली

अप्सरा आली पुनवचांदनं न्हाली

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s