>Man Udhan Varyache

Posted: May 19, 2011 in MOVIES SONG

>

मायेच्या हळव्या स्पर्शाने खुलते
नात्यांच्या बंधात धुंद मोहरते

मन उधाण वाऱ्याचे, गूज पावसाचे,

का होते बेभान, कसे गहिवरते !

आकाशी स्वप्नांच्या हरपून भान शिरते,

हुरहुरत्या सांजेला कधी एकटेच झुरते

सावरते, बावरते, घडते, अडखळते का पडते ?

कधी आशेच्या हिंदोळ्यावर मन हे वेडे झुलते

मन तरंग होऊन पाण्यावरती फिरते

अन्‌ क्षणात फिरुनी आभाळाला भिडते !

मन उधाण वाऱ्याचे, गूज पावसाचे,

का होते बेभान, कसे गहिवरते !

रुणझुणते, गुणगुणते, कधी गुंतते, हरवते,

कधी गहिऱ्या डोळ्यांच्या डोहात पार बुडते

तळमळते सारखे बापडे नकळत का भरकटते ?

कधी मोहाच्या चार क्षणांना मन हे वेडे भुलते !

जाणते जरी हे पुन्हा पुन्हा का चुकते ?

भाबडे तरी भासांच्या मागून पळते !

मन उधाण वाऱ्याचे, गूज पावसाचे,

का होते बेभान, कसे गहिवरते

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s