>Pahile Na Mi Tula

Posted: May 19, 2011 in OLD SONG

>

पाहिले न मी तुला, तू मला न पाहिले

ना कळे कधी कुठे मन वेडे गुंतले

हिमवर्षावातही कांती तव पाहूनी

तारका नभातल्या लाजल्या मनातुनी

ओघळले हिमतुषार गालावर थांबले

ना कळे कधी कुठे मन वेडे गुंतले

का उगाच झाकिशी नयन तुझे साजणी

सांगतो गुपीत गोड स्पर्श तुझा चंदनी

धुंदल्या तुझ्या मिठीत देहभान हरपले

ना कळे कधी कुठे मन वेडे गुंतले

मृदु शय्या टोचते स्वप्न नवे लोचनी

पाहिलेस तू तुला आरशात ज्या क्षणी

रूप देखणे बघून नयन हे सुखावले

ना कळे कधी कुठे मन वेडे गुंतले

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s