>देहाची तिजोरी, भक्तीचाच ठेवा

Posted: May 20, 2011 in BHAKTISANGEET

>

देहाची तिजोरी, भक्तीचाच ठेवा

उघड दार देवा आता, उघड दार देवा

पिते दूध डोळे मिटूनी, जात मांजराची

मनी चोरट्याच्या का रे भिति चांदण्याची

सरावल्या हातांनाही कंप का सुटावा

उजेडात होते पुण्य, अंधारात पाप

ज्याचे त्याचे हाती आहे कर्तव्याचे माप

दुष्ट दुर्जनांची कैसी घडे लोकसेवा

स्वार्थ जणु भिंतीवरचा आरसा बिलोरी

आपुलीच प्रतिमा होते, आपुलीच वैरी

घडोघडी अपराध्यांचा तोल सावरावा

तुझ्या हाती पांडुरंगा तिजोरी फुटावि

मुक्तपणे भक्ती माझी तुझी तू लुटावि

मार्ग तुझ्या राऊळाचा, मला तो कळावा

भलेपणासाठी कोणी बुरेपणा केला

बंधनात असुनी वेडा जगी मुक्त झाला

आपुल्या सौख्याचाही करील तो हेवा

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s